Kontroller, procedurebeskrivelser og dokumentation

Kontroller, procedurebeskrivelser og dokumentation

I forbindelse med det daglige arbejde, bliver dokumentering af procedurer og arbejdsgange ofte nedprioriteret. Det gælder også når der skal kvitteres for de opgaver, der er udført.
 
Ezenta tilbyder afholdelse af workshops tilpasset den enkelte virksomhed, hvor disse emner tages op. Formålet med en sådan workshop er at få vendt holdningen og arbejdsgangen fra at være reaktiv og bundet op på få personer, til at være proaktiv og derigennem arbejde hen imod et fælles ansvar.
 
Temaer der eksempelvis kan blive berørt på en sådan workshop er: Proaktiv brug af IT-strategi, risiko- og beredskabsplaner, ITIL, projekt- og procesmodel i virksomheden og ikke mindst IT-revision.