Kom i gang med L68 - sikring af dit netværk i produktionen

Kom i gang med L68 - sikring af dit netværk i produktionen

Seminar om L68 loven om sikkerhed for el & gas sektorerne

Tilmeld dig vores seminar om L68 loven og bliv klogere på de krav, der træder i kraft pr. 1. juli '17, omkring sikring af netværket i produktionen.
 
L68-loven stiller nye krav til IT-beredskabet og sikring af produktionsnetværket i el- og naturgasselskaberne. Hør hvad ændringen konkret betyder for din produktion og hvordan du bliver klar til tiden.
På seminarmøder gennemgår vi L68, betydningen af de nye krav til sikkerheden i netværket samt mulige løsninger. L68 (2016/2017) medfører, at virksomheder i el-og gassektorerne skal leve op til nogle standarder om beredskabsplanlægning og risiko- og sårbarhedsvurdering. Det vil vi meget gerne forklare og uddybe, så I kan få styr på L68 og sikre jeres netværk.
Ezenta har arbejdet med IT-sikkerhed i produktionen siden 2009. Vi har stor erfaring med ITsikkerhed i SCADA-netværk og vil meget gerne dele vores viden om IT-sikkerhed og denne lovændring med jer.
 
Program

  • Kaffe & velkomst
  • L68 og den betydning for dig
  • Inspiration til løsninger
  • Dialog om udfordringer og bedste praksis på området fra ind og udland

 
Seminar afholdes i uge 34:

  • 22/8 kl.13,30 i Glostrup - endelig lokation tilgår snarest


Tilmeding:  Tlf. 7020 1260 eller mail til info@ezenta.com