ESL-UDDANNELSEN

ESL-UDDANNELSEN

EN KOMPLET UDDANNELSE I IT-SIKKERHEDSLEDELSE

ESL-uddannelsen giver dig indføring i IT-sikkerhed samt informationssikkerhed og den bagvedliggende faglige etik og terminologi. Du får de nødvendige faglige, ledelsesmæssige og etiske kompetencer, der kræves af en IT-sikkerhedsleder i dag. Således bliver du i stand til at træffe beslutninger baseret på en afvejning af trusselsbilledet, konsekvens og økonomiske betragtninger med udgangspunkt i organisationen og forretningen.
Uddannelsen er opdelt i tre moduler:
 
•      Governance
•      Risk
•      Compliance
 
Et modul varer fire dage. Efter hvert modul vil du få udleveret en skriftlig opgave, som du skal forsvare ved den afsluttende eksamen.
Pris pr. deltager: 49.500 kr.
Beløbet kan betales over 2 rater. Prisen inkluderer tre kursusophold, fuld forplejning, instruktørhonorar, eksamensgebyr og undervisningsmaterialer. Prisen er ekskl. moms.
 
Uddannelsen starter november 2017 og tilmelding sker på tlf. 70201260 eller mail til cag@ezenta.com.
 
 
Læs mere om uddannelsen i vedhæftede brochure.