Compliance

Compliance

Compliance er fællesbegrebet for de love, bestemmelser, normer, standarder samt etiske regelsæt, som virksomheder skal eller vælger at overholde. Ikke kun for at sikre sig, at der ikke sker overtrædelser, men også for at imødegå risikoen for negativ påvirkning af virksomhedens forretningsmål eller omdømme.
 
Stigende fokus på compliance og risikostyring
Du har måske selv oplevet et paradigmeskift i retning af mere fokus på corporate governance, virksomhedsetik, risikostyring og compliance. Investorerne præmierer de virksomheder, som er effektive og signalerer dygtig ledelse med fokus på virksomhedens etiske ansvar
 
Få hjælp til at styre risici
Ezenta kan hjælpe med at identificere, forstå og styre risici ved at:

  • Gennemføre en risiko og konsekvensanalyse
  • Udarbejde og implementere en IT-sikkerhedspolitik
  • Udarbejde og implementere en beredskabsplan
  • Opbygge og vedligeholde en virksomhedskultur, der understøtter disse målsætninger