Hvad er virksomhedens behov ?

For mange virksomheder er det en uoverkommelig opgave at vurdere, hvor sikre deres IT-systemer er.
Med smartphones og tablets, som i dag er standard blandt medarbejdere i flere og flere virksomheder, bliver virksomhedens data mere udsat.
En større og større del af vores tid benyttes til at søge information og kommunikere udenfor virksomhedens fysiske rammer.
Mange virksomheders data kan i dag, nemt falde i hænderne på de forkerte, hvis virksomhederne ikke sikrer sig imod både tilsigtet og utilsigtet datatab.
Goodwill, branding og tillid hænger uløseligt sammen med de 3 kerneområder, som IT-sikkerhed bygger på: Integritet, fortrolighed og tilgængelighed.

Gateway Sikkerhed

Gateway Sikkerhed

 
En større og større del af vores tid benyttes til at søge information og kommunikere udenfor virksomhedens fysiske rammer. Der opstår således et stigende behov for at sikre og optimere brugernes færden på internettet. Mange virksomheder har allerede, eller overvejer, regler for, hvilke sider og applikationer en bruger må benytte. Visse applikationer tager meget båndbredde og hvis disse applikationer (f.eks Facebook) ikke bruges i forretningsmæssig sammenhæng, kan de tage kapacitet fra de forretningskritiske applikationer.
 
Samtidigt er truslen fra vira overgået fra at komme ind via e-mail, til at komme ind via helt legitime internet sites, hvor brugeren kan blive inficeret, uden at de opdager det.
 
Der er dermed et stort behov for at opdage og fjerne uønsket trafik , samt at scanne og inspicere trafikken for malware. Det siger sig selv, at virksomheden også skal sørge for at holde sit eget site "rent", så virksomhedens eksterne interessenter ikke bliver inficeret. Med den øgede brug af internettet, er kravene til de gateways, der anvendes også blevet større.
 
Gateway kapacitetsbehovet er steget ligesom afhængigheden og det betyder, at der ikke længere kan tolereres single point of failure, i selv mindre virksomheder.
 
Løsninger:

 
 

Indenfor Gateway sikkerhed anbefaler Ezenta ydelserne: