Hvad er virksomhedens behov ?

For mange virksomheder er det en uoverkommelig opgave at vurdere, hvor sikre deres IT-systemer er.
Med smartphones og tablets, som i dag er standard blandt medarbejdere i flere og flere virksomheder, bliver virksomhedens data mere udsat.
En større og større del af vores tid benyttes til at søge information og kommunikere udenfor virksomhedens fysiske rammer.
Mange virksomheders data kan i dag, nemt falde i hænderne på de forkerte, hvis virksomhederne ikke sikrer sig imod både tilsigtet og utilsigtet datatab.
Goodwill, branding og tillid hænger uløseligt sammen med de 3 kerneområder, som IT-sikkerhed bygger på: Integritet, fortrolighed og tilgængelighed.

Datatab

Datatab

 
I vores hverdag er informationer - og dermed data - en helt central ting.
 
Mange virksomheders såkaldte ’intellectual property’ som f.eks. tegninger, opskrifter, patenter, kundeoplysninger, kampagner, priser, prototyper og processer mv. kan i dag nemt falde i hænderne på de forkerte, hvis virksomhederne ikke sikrer sig imod både tilsigtet og utilsigtet datatab.
 
Industispionage og datatab
Ved tilsigtet datatab forstås datatyveri eller kopiering med ’ondt’ fortsæt. Det kan være en medarbejder, der forlader virksomheden eller egentlig industri spionage. I begge tilfælde kan det få store konsekvenser. Utilsigtet tab kan være ligeså fatalt og sker endog meget hyppigt. Hvem kender for eksempel ikke det, at have modtaget eller sendt en mail til en forkert person? Alt efter dokumentets vigtighed og modtagerens ærlighed kan denne banale og ofte forekommende fejl vise sig at være fatal.
 
Phishing er også en kendt metode til at få godtroende personer til at overlevere data. Med smartphones er det blevet endnu nemmere for uønskede personer at få adgang til mail og data, hvis telefonen bliver tabt og ikke er sikret godt nok. Datatabet er ikke den eneste omkostning der er, hvis uheldet er ude. Virksomhedens troværdighed kan få et knæk og være svær at rette op igen.
 
Hvordan undgår vi datatab?
Moderne virksomheder har naturligvis behov for at tænke over, hvilke datatab der kan være kritiske og hvilke datatab, der vil være negative for virksomhedens image. Det bør være en naturlig del af strategien bag virksomhedens IT-sikkerhed. Kort sagt handler det om at få styr på, hvor dine data befinder sig og hvem der har adgang til dem. 
 
Løsninger:

 
Få rådgivning om IT-sikkerhed og undgå datatab
Kontakt Ezenta i dag for yderligere information om, hvordan I sikre jer i mod datatab.
 
Ring eller skriv til os på +45 70 20 12 60 eller info@ezenta.com

Indenfor Datatab anbefaler Ezenta ydelserne: