Hvad er virksomhedens behov ?

For mange virksomheder er det en uoverkommelig opgave at vurdere, hvor sikre deres IT-systemer er.
Med smartphones og tablets, som i dag er standard blandt medarbejdere i flere og flere virksomheder, bliver virksomhedens data mere udsat.
En større og større del af vores tid benyttes til at søge information og kommunikere udenfor virksomhedens fysiske rammer.
Mange virksomheders data kan i dag, nemt falde i hænderne på de forkerte, hvis virksomhederne ikke sikrer sig imod både tilsigtet og utilsigtet datatab.
Goodwill, branding og tillid hænger uløseligt sammen med de 3 kerneområder, som IT-sikkerhed bygger på: Integritet, fortrolighed og tilgængelighed.

Branding

Branding

Goodwill, branding og tillid hænger uløseligt sammen med de 3 kerneområder, som IT-sikkerhed bygger på: Integritet, fortrolighed og tilgængelighed.
 
Hvis integriteten udstilles eller fortroligheden brydes, svækkes tilliden til virksomheden og virksomhedens brand forringes. Brandet er virksomhedens vigtigste kapital og alle ved, at et godt brand åbner døre og skaber muligheder. Er virksomheden ikke tilgængelig og nem at komme i kontakt med, påvirker det omdømmet og virksomheden vil hurtigt blive opfattet som enten arrogant eller uprofessionel.
 
Der er behov for at vurdere, hvor skadeligt det vil være for et brand, hvis der f.eks. distribueres malware fra eget site eller virksomheden uforvarende deltager i et botnet, der bruges til at angribe andre. Der er desuden behov for stillingtagen til, hvad man vil tillade, at ens netværk bliver brugt til. Alle er enige om, at det f.eks. ikke skal bruges til børneporno, men få investerer alligevel i værktøjer, der kan kontrollere dette.
 
Det handler i sidste ende om at vurdere hvilke skader et dårligt IT sikkerhedssystem kan forvolde.
 
Løsninger:

Indenfor Branding anbefaler Ezenta ydelserne: